Overseascancertreatment.COM

Phân loại các liệu pháp sử dụng tia hạt

Phân loại các liệu pháp sử dụng tia hạt

Có 2 loại tia hạt được sử dụng trong liệu pháp này: tia proton và các tia Ion nặng. Các tia hạt mang điện tích chỉ có thể sử dụng để điều trị ung thư ở một độ sâu nhất định, nếu khối u nằm ở vị trí vượt quá chiều sâu này, các tia này trở nên vô dụng. Cả 2 loại tia proton và tia Ion nặng đều dễ dàng xâm nhập vào trung tâm của khối ung thư.

~So sánh giữa tia proton và tia ion nặng~

Liệu pháp tia hạt sử dụng cả tia proton và tia ion nặng (tia ion cacbon) có khả năng tạo ra nguồn năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư một khi chúng xâm nhập được vào trung tâm của mục tiêu. Bằng cách tận dụng đặc điểm này, với cùng một liều lượng, hiệu quả điều trị của tia proton và các tia ion nặng gấp khoảng 1.1 lần và 3 lần so với tia X.
Mặc dù gần như có tác dụng giống hệt với tia X và tia γ (tia Gamma) trong việc tiêu diệt tế bào ung thư, tia proton dường như có độ chính xác cao hơn. Xét về hiệu quả điều trị và mức độ xâm lấn, các báo cáo chỉ ra rằng liệu pháp sử dụng tia proton tương đương với liệu pháp xạ trị cắt lớp.

So với tia proton, các tia ion nặng có nhiều ưu điểm hơn dựa trên các đánh giá về khả năng chịu đựng sau khi kết thúc và độ rộng vết bắn. Hơn nữa, tia ion nặng có hiệu quả gấp 3 lần hoặc có thể hơn so với tia proton đối với kết quả của việc loại bỏ tế bào ung thư. Các tia ion nặng cũng có tác dụng điều trị các khối u có nồng độ oxy thấp. Bên cạnh đó, các tia ion nặng cũng được đánh giá cao hơn trong việc điều trị ung thư tập trung ở cấp độ milimet. Tuy nhiên, do chi phí thực hiện quá cao, phương pháp này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi.

Điều trị bằng tia hạt

Nồng độ liều lượng So sánh với các tia X thông thường, với nồng độ liều lượng cao hơn, thiệt hại gây ra cho các cơ quan nội tạng gần đó được giảm đáng kể
Hiệu ứng giết chết tế bào So sánh với các tia X thông thường
Tác động lên ung thư do nồng độ oxy thấp So sánh với các tia X thông thường
Tác động lên ung thư do kháng bức xạ So sánh với các tia X thông thường
Số lần liên quan đến bức xạ So sánh với các tia X thông thường, số lần liên quan đến bức xạ bị giảm

Điều trị bằng liệu pháp bức xạ hạt nặng

Nồng độ liều lượng Cao hơn so với bức xạ proton về nồng độ liều
Hiệu ứng giết chết tế bào Xấp xỉ gấp 3 lần bức xạ proton
Tác động lên ung thư do nồng độ oxy thấp Hiệu quả hơn tia X thông thường
Tác động lên ung thư do kháng bức xạ Hiệu quả hơn tia X thông thường
Số lần liên quan đến bức xạ So sánh với bức xạ proton, số lần liên quan đến bức xạ bị giảm